Om Kongsvinger fengsel

kongsvinger fengsel norge

Kongsvinger fengsel ligger i Hedmark og har to ulike lokasjoner i byen, den nyeste delen og den eldste delen. På Vardåsen vil man finne den nye delen mens i sentrum av byen ligger den gamle. Da dette fengselet ligger i Hedmark er det dermed blitt underlagt region nord-øst innen Kriminalomsorgen.

Les Mer

Nyheter

Kriminalomsorgen i Norge

Mann som titter på en fengselsmur. Teksten Kriminalomsorgen Oslo fengsel

Rettsinstanser i Norge

Bilde av Norges Høyesterett bygningen

Poggioreale