Musikk i fengsel

Noen ganger dukker det opp ulike prosjekter som kanskje forbløffer mange, mens mange andre setter stor pris på det. Tilbudet som heter “Musikk i fengsel og frihet” er et av disse prosjektene som passer den beskrivelsen. Det hele startet i Oslo i 1991 og den gangen var det et prosjekt som musikkterapeut Venja Nilsen og Bente Scheel startet. De ville nemlig at insatte skulle få et tilbud om musikken i tiden de satt inne.

Musikk i fengsel og frihet

Miff som dette prosjektet har blitt forkortet til handler om at musikk skal være noe absolutt alle kan ha nytte av, uansett om det er på skole, i fritiden eller i fengsel. Dermed startet dette prosjektet opp her hos oss hvor alle insatte fikk et tilbud de fleste takket ja til. Tilbudet gikk ut på at de kunne lære seg å spille enten piano eller gitar i fengslet og for de som allerede kunne spille et av disse instrumentene, fikk de videreutvikle deres talenter.

Av mange ble dette tilbudet godt tatt imot, mens mange så ikke grunnen til at insatte skulle få dette tilbudet. Likevel fikk prosjektet musikkverksted midler fra det norske musikkrådet slik at det bli kjøpt inn utstyr til både fengslet og til ettervernet. I 2004, hele 13 år etter at dette prosjektet ble startet opp ble Musikk i fengselog frihet et prosjekt hos Musikkens studieforbund. Det er med andre ord et prosjekt som har blitt godt tatt i mot av mange flere enn de som var negative til det.

En stor og viktig endring

Kongsvinger fengsel ønsker dermed at dette kan være en inspirasjon til fremtidige prosjekter og andre ildsjeler som kan starte opp lignende aktiviteter. For mange insatte har dette hatt en stor betydning i hverdagen deres og det kan også hjelpe dem videre i livet når de kommer ut igjen i samfunnet. Det er ting som dette som kan være med på å minske risikoen for at insatte havner tilbake i fengsel, noe som kan gi dem et nytt lys og et håp for framtiden.