Råd før man skal sone en fengselsstraff

Hvis du står på venteliste for å sone din fengselsstraff, eller kanskje du kjenner noen som skal i fengsel, har du sikkert mange ting du lurer på. Hvordan skal man bo? Hvor strengt er det? Hvilke rettigheter har man i med tanke på aktivitetstilbud og besøk? Vi skal prøve så godt vi kan å svare på disse spørsmålene her.

Det finnes ulike måter å gjennomføre en fengselsstraff på, man kan sone ute i samfunnet, eller man kan ta sin soning i et fengsel i Norge. Vi skal her ta for oss soning i et fysisk fengsel. Med en ubetinget straff, må den straffedømte sone en avmålt tid, bestemt av en domstol. Det er viktig å huske at selv om man skal bli frarøvet sin frihet, betyr ikke det at man blir frarøvet sine menneskerettigheter. Den norske staten skal følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Når man først kommer til fengselet for å gjennomføre sin straff, vil mottakelsen inneholde en gjennomgang om praktisk informasjon, som rettigheter og muligheter. Man har blant annet rett på støtte fra kriminalomsorgen under fengselsoppholdet, og noen har også krav på særstøtte fra NAV. I motsetning til hva man har sett i amerikanske fengselsfilmer, bruker de innsatte egne klær, og det er den innsattes eget ansvar å bringe disse klærne. Fengselet skal selv sørge for å dekke de grunnleggende toalettartikkelbehov gjeldende for den innsatte, dette er tannbørste, tannkrem, dusjartikler, hårbørste og deodorant. Fengselet plikter å dekke akutt tannbehandling, hvis dette behovet oppstår.

Fritidsaktiviteter og utdanning

Som en plikt, må fengselet legge til rette for fysiske aktiviteter og ulike hobbyaktiviteter. Og grunnleggende utstyr til dette, skal forsørges av fengselet. Som en innsatt i et norsk fengsel, har man rett på å ta en utdannelse. Utdannelsen dekkes av lånekasse, og fengselet skal legge til rette for at kan disponere tiden til skolearbeid. Den norske stat ser på at utdannelse er en viktig byggestein for at man etter endt fengselsstraff kan inkluderes i samfunnet igjen.

Besøk i fengsel

Det finnes mange fengsel i Norge, og hvert fengsel har ulike regler i henhold til besøk av venner og familie. Men som en hovedregel kan man si at alle som soner en fengselsstraff har rett til å få besøk, uansett om man soner som høyrisiko eller lavrisiko. Hvis det er barn under 15 år som skal på besøk, må de følges av en voksen. Som regel har man krav på 20 minutters telefontid hver uke, 30 minutter hvis man har omsorgsansvar. Man skal i utgangspunktet også kunne kommunisere gjennom post, men all brevveksling kan gå gjennom en kontroll.

Avslutningsvis

For mer utdypende informasjon om straff i fengsel, kan du lese informasjonen som ligger hos kriminalomsorgens hjemmeside. Å sone en fengselsstraff i et norsk fengsel, er svært ulikt det mange har sett i filmer og TV-serier fra USA. Hovedfokuset ligger på rehabilitering, i lag med en straff. Men selv om en soning i Norge virker mer mykt, sammenlignet med andre land, er det viktig å huske på at det er en faktisk frihetsberøvelse – og at livskvaliteten ikke kan sammenlignes med den man har utenfor murene.