Robben Island

Vi skal nå begynne med en ny serie av artikler, dette er historier om robben island, forside

Kort om Sør-Afrikas historie og Apartheid-historie

Robben Island er en bitte liten øy, plassert cirka 12 km utenfor Cape Town. Sør-Afrika var lenge en nederlandsk koloni, og derfor har mange av stedsnavnene nederlandske navn. Og Robben betyr sel på nederlandsk. Dette landet, som ligger helt på den sørlige spissen av det afrikanske kontinentet har som kjent vært et land med mange indre problemer. Både når det kommer til økonomi, natur og mellom folkegrupper. Særlig det siste aspektet har preget Sør-Afrikas historie i nyere tid. Sør-Afrika var lenge kolonialisert av boerne, og den svarte befolkningen led lenge under dette regimet. Det har alltid foregått diskriminering i Sør-Afrika, men det var ikke før i 1948, da det nasjonalistiske boer-partiet tok makten, at apartheid ble innført. Dette ordet, apartheid, stammer fra afrikaans, og betyr adskillelse. Apartheid betydde at diskriminering ble innført som lov, og svarte sør-afrikanere mistet økonomiske og politiske rettigheter. Dette skapte selvfølgelig motstand i den fargede befolkningen i Sør-Afrika, og flere motstandsgrupper ble født på 60- og 70-tallet. Partiet African National Congress (ANC) var en av de største organisasjonene som kjempet mot apartheid-regimet, og Nelson Mandela var en av de største lederne i partiet. Lovene som skilte ulike folkegrupper i Sør-Afrika var ganske ekstreme, svarte fikk for eksempel ikke oppholde seg på “hvite” områder, som offentlige steder som strender og parker. Dette var jo helt uutholdelig for den fargede befolkningen, og gjennom apartheid-tiden, oppsto det flere voldelige og dødelige oppstøt mellom politiet og motstanderne av apartheid. Men det var Nelson Mandela som fremmet tanken om å kjempe for frihet og likhet gjennom fredelige demonstrasjoner.

Nelson Mandelanelson mandela

Nelson Mandela var født i 1918 i en landsby kalt Mvezo, i provinsen Eastern Cape. Han var blant annet utdannet som advokat, og han kom opprinnelig fra en stammefamilie. I 1942 ble han medlem i ANC, da han bodde i Johannesburg. Og det var han som stifta ungdomspartiet til ANC, ANCYL (African National Congress Youth League) i 1943. Det var ANCYL som startet å demonstrere på en mer konfronterende måte, med streiker og boikotter, og ANC hentet sin inspirasjon til demonstrasjoner fra ungdomspartiet. De valgte å basere sin ideologi på Mahatma Gandhi, og hans ide om en fredelig demonstrasjon. På 1950-tallet var ANCs største kamp å få allmenn stemmerett, siden det på den tiden var kun hvite som hadde stemmerett i Sør-Afrika. Den fredelige og ikke-voldelige linjen som ANC hadde holdt seg på, forsvant litt på 1960-tallet, da ANC innså at de kanskje måtte starte geriljakrig for å få sine krav gjennomført. Mandela reiste da rundt i Sør-Afrika for å forberede seg selv og partiet på en geriljakrig. Mandela ble kalt den “svarte pimpernell”, og ble arrestert i 1963, og fikk en fengselsstraff på fem år.

Mandela på Robben Island

Mandela havnet på Robben Island, og var der i til sammen 18 år, og hadde et fengselsopphold på 27 år til sammen. Det var ekstremt vanskelige forhold på Robben Island, og de måtte utfør hardt arbeid i et kalkbrudd. Og også her ble apartheid gjennomført, og svarte og hvite fanger ble holdt adskilt – og svarte fanger fikk blant annet mindre porsjoner mat, dårligere klær og bodde i hardere omgivelser. Mandela fortsatte kampen i fengselet, sammen med flere av sine ANC-kolleger. I 1982 ble han forflyttet til et annet fengsel, mulig fordi han hadde en så stor innflytelse på andre aktivister som var fengslet på Robben Island. I 1990 ble han løslatt for godt, og i 1991 ble han vagt som leder av ANC og i 1994 ble han valgt som den første demokratisk valgte presidenten i Sør-Afrika. Han besøkte også Oslo, der fikk Nobels Fredspris i 1993. Han døde i 2013, og han var hele 95 år gammel da. mandela robben island

Robben Island før og nå

Robben Island har en gammel historie, og har vært befolket i mange tusen år. Den har først og fremst vært brukt til å isolere mennesker fra omverdenen, både som fengsel og som isolat for f.eks. tuberkulose-syke og lepra-syke. Men det er som en fengselsøy for blant annet motstandsbevegelsen under apartheid-tiden at øya er mest kjent for. I dag er det en turistdestinasjon, og den ble i 1999 oppført på UNESCOs verdensarvliste. Tidligere fanger på Robben Island er nå guider på øya, og viser og forteller turister hvordan det var på øya da den fremdeles var et fengsel. Robben Island er derfor et viktig minnesmerke over den grusomme apartheid-tiden, og en påminnelse om at man skal behandle mennesker med respekt og likhet, særlig de som sitter i fengsel.