Tower of London

Tower of London, eller «Her Majesty’s Royal Palace and Fortress of The Tower of Londoner”, er i dag mest kjent som en turistattraksjon besøkt av mange turister i den britiske hovedstaden. Men for litt over 100 år siden, var dette et fengsel, som i nesten et årtusen holdt fanget noen svært så berømte fanger.

tower of london

Begynnelsen

Første spadetaket til Tower of London ble gjort i 1066 av Vilhelm Erobrerens menn, etter hans erobring av det engelske kongedømmet samme år. Vilhelm Erobreren var normanner (etterkommere av vikingene, derav nomanner), og det å bygge festninger var et viktig arbeid for normannerne. Spesielt siden de ville sikre seg selv fra angelsakserne. Første gang Tower ble reist, var byggematerialet av tre, men normannerne var redde for at dette ikke var sikkert nok – så de fikk Tower revet, og en ny festning ble reist 20 år etter at den første versjonen ble revet. I 1189 ble den første utvidelsen av Tower of London påbegynt, av rikskansleren, William Longchamp. Her ble borggården rundt White Tower dobbelt så stor og en ny ringmur med vollgrav og et tårn ble reist. På tolvhundretallet fikk Tower of London en ny plass som et kongelig palass. Henrik III fikk reist kongelige leiligheter, alt ble bygget rundt White Tower, som fremdeles sto i midten av alt. Det var under Edward I, mellom 1275 til 1285, at Tower of London cirka ble bygd til den samme størrelsen som den er i dag.

Første gang denne festningen ble okkupert, var under bondeoppgjøret i 1381. Her ble Tower of London inntatt av opprørere, og flere viktige personer, som geistligheten, erkebiskopen av Canterbury, Simon Sudbury, ble drept. Andre gang Tower of London ble tatt, var under rosekrigene, i 1460, og garnisonen kapitulerte. ¨

En periode fungerte også Tower of London som myntslageri og kongelig skattkammer, under Edvard I. Det var også under denne kongen at Tower of London først ble tatt i bruk som fengsel, og denne festningen hadde en viktig rolle som fengsel spesielt under tudortiden og den elisabetanske tiden. Blant annet fikk Edward I arrestert 600 engelske jøder, tiltalt for myntklipping. Under denne kongen ble jøder i England forfulgt, og det kulminerte i 1290, med at jøder ikke lenger fikk adgang til kongeriket.

Mens Henry III brukte Tower of London som parlament minimum to ganger i løpet av sin regjeringsperiode.

Berømte fanger

Første gang en kvinne satt fengslet i Tower, var i 1321. Margaret de Clare, Baroness Badlesmere, nektet Isabella av Frankrike adgang til sitt slott, Leeds Castle. I sin periode som fengsel, ble Tower of London beryktet for å være det mest «prestisjefulle» fengselet i England, det var her kongelige, adelige og geistlige ble innsatt, men Tower var også beryktet for å være veldig lett å rømme fra. Roger de Mortimer, 1. jarl av March, bestakk vaktene i Tower of London, og 1322 hjalp de han til å rømme fra den kongelige festningen.

Under Edward III regjeringstid, 1312 til 1377, var England involvert i flere kriger, blant annet med skottene og franskmennene. Det var under disse krigene at Tower of London var mest aktivt i bruk, og hadde flere berømte fanger. Den kanskje mest berømte fangen var Johan II av Frankrike.

Under Tudorperioden, mistet Tower of London sin viktighet som et kongelig palass, og ble mer et oppholdssted for kriminelle og artilleri.

På 1700-tallet befestet Tower of London sin rolle som først og fremst fengsel, og ikke et kongelig palass. Tidligere var det kun kongelige og andre viktige fanger som satt innsatt i Tower, men på denne tiden ble festningen brukt som et sted å plassere uønskede politiske og religiøse fanger. Det var også under denne perioden at den verste torturen mot innsatte ble utført, det Tower of London kanskje er mest beryktet for i dag.

guy fawkesGuy Fawkes er nok den mest berømte fangen, han sto bak den mislykkede kruttsammensvergelsen i 1605. Under tortur innrømmet han skyld for sin deltakelse i kruttsammensvergelsen i 1605.

En annen berømt fange, var Anne Boleyn. Henry VIIIs andre kone og tidligere dronning av England. Hun ble henrettet I Tower, tiltalt for utroskap og incest. Hun ble en av seks koner som Henry VIII fikk henrettet.

Tower of London i nyere tid

På 1800-tallet sluttet man å bruke Tower som fengsel, på grunn av at man ikke fryktet for en revolusjon lenger. Dronning Victorias gemal, prins Albert, var den som kom med ideen om at Tower skulle brukes som et nasjonalt monument. Når det 20. århundret startet, hadde faktisk Tower over en halv million besøkende hvert år.

Tower ble igjen brukt som et fengsel under begge verdenskrigene på 1900-tallet. Blant annet Rudolf Hess satt fanget i Tower i 1941. I dag er Tower of London en populær turistdestinasjon i London, og har flere millioner besøkende hvert år.