Hanoi Hilton

Hỏa Lò- fengselet var et fengsel i Vietnam, som både ble brukt av de franske kolonistene og under Vietnam-krigen av Nord-Vietnamesiske soldater, fengselet er også kjent under kallenavnet “Hanoi Hilton” og det franske navnet “Maison Centrale”, som er et vanlig fransk navn for fengsler. Fengselet er spesielt kjent for hvordan amerikanske fanger ble behandlet der under Vietnam-krigen, og museet er i dag et museum. 

Forsiden av Maison Centrale
Forsiden av Maison Centrale

Bakgrunn for kallenavnet

Fengselet ligger i den vietnamesiske byen, Hanoi (Hà Nội på vietnamesisk). Under den franske kolonitiden (Fransk Indokina) var Hanoi hovedstad, og var også hovedstad i Nord-Vietnam (1954 til 1976) — og er i dag hovedstad i det forente Vietnam. Det var under krigen mellom de franske kolonistene og Vietnamesiske styrker at Hanoi ble hovedstad i Nord-Vietnam i 1954, og Vietnam ble delt i to. Det var også dette som var grunnlaget for konflikten mellom USA og Nord-Vietnam, som var med på å utløse en av de mest blodigste krigene i verdenshistorien. Nord-Vietnam var nemlig kommunistisk og gikk til krig mot Sør-Vietnam med ønske om å forene Vietnam til et kommunistisk land. Det var da USA gikk inn i konflikten, siden de fryktet en dominoeffekt, hvor andre sørøstasiatiske land skulle følge den kommunistiske vei. Krigen varte i årevis, men amerikanerne kom ingen vei, og trakk seg ut av Vietnam i 1973. Dette førte til at sør-Vietnamesiske Saigon ble okkupert i 1975 av nord-Vietnamesiske styrker, og er den dag i dag en sosialistisk republikk.

Flere bruksområder

Den amerikanske senatoren, John McCain, satt fanget i Hanoi Hilton
Den amerikanske senatoren, John McCain, satt fanget i Hanoi Hilton

Hỏa Lò- fengselet ble bygd av franske kolonister på slutten av 1880-tallet, og het da Maison Centrale. Det ble bygget med den hensikt å huse Vietnamesiske politiske fanger som var i opposisjon til det franske koloniveldet. Fengselet var kjent som “torturfengselet” i Vietnam, og var også ofte svært overfylte, med dobbelt så mange fanger enn det det var bygget for. Løst oversatt kan Hoa Lo også bety “Helvetes hule”. Etter at Hanoi var tatt over av Nord-Vietnam ble dette bygget brukt i undervisningsøyemed, med særskilt fokus på revolusjonær doktrine og aktivitet. Første gangen Hoa Lo ble brukt som fengsel igjen var i 1964, da en ung amerikansk løytnant ble fanget av nord-Vietnamesiske styrker. Grunnen til at Hỏa Lò- fengselet ble kalt for “Hanoi Hilton“, var ment som et ironisk kallenavn på grunn av de kummerlige forholdene amerikanske soldater levde under i sitt fangenskap. Selv om Nord-Vietnam hadde signert Geneve-konvensjonen som omhandler behandling av krigsfanger, ble ikke spillereglene i denne konvensjonen fulgt — flere grusomme torturmetoder ble brukt på de amerikanske krigsfangene. I løpet av begynnelsen på 1970-tallet forbedret forholdene seg, og det minsket med bruk av torturmetoder. Blant de mest kjente fangene i “Hanoi Hilton”; finner du den amerikanske politikeren, John McCain. Han satt i fangenskap i Vietnam i fem og et halv år, og deler av denne tiden satt han i dette fengselet. John McCain er nok mest kjent for nordmenn etter at han var den republikanske presidentkandidaten i 2008, da Barack Obama vant første gangen.

hanoi hilton kongsvingerfengsel
Luftbilde av fengselet

Fengselet ble lagt ned etter krigens slutt i 1975, og er i dag et museum — hvor en del er viet til hvordan fengselet var under den franske kolonitiden, og den andre til “Hanoi Hilton”-tiden. Nord-Vietnam ble aldri tiltalt for de alvorlige menneskerettighetsbruddene som ble begått under Vietnam-krigen, og har ei innrømmet skyld i gjerningene som ble begått. I 1987 ble det utgitt en amerikansk film “Hanoi Hilton”, som handler om tiden Hỏa Lò- fengselet huset amerikanske krigsfanger.