Attica

I serien om kjente og beryktede fengsler rundt omkring i verden vil vi i dag se på et av det mest beryktede amerikanske fengslene. Tidligere har vi skrevet om Alcatraz som ligger utenfor San Francisco på vestkysten av USA. Denne gangen er turen kommet til det mest beryktede på østkysten. Det er Attica Correctional Facility. Attica er et høysikkerhetsfengsel som ligger i kommunen Attica i delstaten New York. Det ble bygget i 1930-årene. Allerede fra starten huset det mange forbrytere som ble regnet som de farligste. I dag brukes det ofte for fanger som har hatt disiplinærproblemer ved andre fengsler i delstaten.

Kongsvinger Attica1Noen av de mest kjente fengslene har et velfortjent rykte som en skummel plass. Attica er et godt eksempel på dette, og fanger er ofte blitt sendt dit etter å ha forårsaket problemer i andre fengsler. Derfor er noen av de farligste og mest plagsomme innsatte plassert i Attica.

Kongsvinger Attica4Attica er kjent for en hendelse som skjedde i september 1971. Da var fengselet åsted for et stort og blodig fangeopprør. Det startet med fangenes krav om politiske rettigheter og bedre levekår. Omlag 1 000 av fengslets 2 200 fanger gjorde opprør og tok kontroll over fengslet. Blant annet ved å ta 42 ansatte som gisler. Før opprøret var over var 43 mennesker drept. 10 av dem var ansatte ved fengslet, mens 33 var innsatte fanger. Alle unntatt en av de drepte, ble drept da fengslet ble stormet og opprøret slått ned av delstatspolitiet. Kongsvinger AtticaEn ansatt ble drept av de opprørske fangene i starten av opprøret. Dette fangeopprøret vakte naturlig nok stor oppmerksomhet i USA. I etterkant førte det til en stor og polarisert politisk debatt. Den gikk på det amerikanske fengselsystemet. En av hovedårsakene til opprøret var overbefolkning eller for mange innsatte i fengslet. I dag er dette med plassmangel fremdeles et problem, og antallet innsatte er langt over den maksimale kapasiteten.

Kongsvinger Attica3Opp i gjennom årene har fengslet huset mange kjente fanger. David Berkowitz eller bedre kjent som seriemorderen Son of Sam på slutten av 1970-tallet, sitter fortsatt fengslet der. Det samme gjør Mark David Chapman som skjøt og drepte John Lennon i 1980. Han fikk dommen 20 år til livstid, og er blitt nektet benådning eller prøveløslatelse ni ganger. Ellers sonet H. Rap Brown lederen for Black Panter Party en dom der fra 1971 til 1976. Tid innenfor murene i Attica ble det også på Willie Sutton som ranet 100 banker fra slutten av 1920 tallet og frem til 1952.

Kongsvinger Attica2