Kriminalomsorgen i Norge

De som blir idømt en straff og dømmes til å sone i fengsel her i Norge, vil sone ved et av landets mange fengsler. Litt avhengig av hva man dømmes for plasseres man som regel i et fengsel i den regionen man bor. Dømmes man for noe som krever fengsling ved et høysikkerhetsfengsel kan man imidlertid måtte sone i en helt annen landsdel.

Mann som titter på en fengselsmur. Teksten Kriminalomsorgen Oslo fengsel

Logo og navnet til KriminalomsorgenI Norge er det Kriminalomsorgen som har ansvaret for og som står for det praktiske rundt fengslene og soning av fengselsstraffer. Helt konkret er det en statlig etat som har ansvaret for å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner. På en måte som motvirker straffbare handlinger og som er betryggende for samfunnet. Etaten ble formelt etablert 1. januar i 2001, og erstattet det tidligere Fengselstyret. Kriminalomsorgen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Etaten er organisert i et hierarki. Et sentralt nivå med Kriminalomsorgsdirektoratet. Under der igjen ligger det regionale nivået. Det består av fem regionadministrasjoner. Det tredje nivået er lokalt og består av individuelle fengsler og friomsorgskontor. I tillegg har man også Kriminalomsorgens utdanningssenter. Der får blant annet fengselsbetjenter sin etatsutdanning.

Mer om de fem forskjellige regionene

Kongsvinger kriminal 2Tegning av mann i fangedrakt på en fengselsmur som støter en fengselskuleDe fem regionene som Kriminalomsorgen er delt inn i har fått navnene øst, sør, sørvest, vest og nord. Region øst dekker fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Administrasjonen ligger i Oslo. I denne regionen finner du blant annet fengsler og forvarings- og sikringsanstalter som Bredtveit, Ila, Ullersmo, Kongsvinger og Halden. Region sør omfatter fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark. Administrasjonen ligger i Tønsberg. I denne regionen ligger fengsler som Bastøy, Sem, Telemark og Ringerike.

Region sørvest dekker Rogaland og Agder-fylkene. Administrasjonen ligger i Sandnes. Her finner du blant annet fengsler som Haugesund, Arendal og Stavanger. Kriminalomsorgen region vest omfatter fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal. I den regionen ligger administrasjonen i Bergen. Her finner du fengsler som Ålesund, Vik, Bergen og Bjørgvin. Den femte regionen i nord er den største i geografisk utbredelse. I den finner du fylkene Finnmark, Nord-Trøndelag, Troms, Nordland og Sør-Trøndelag. Administrasjonen ligger lengst i sør i Trondheim. I denne regionen ligger fengsler som Vadsø, Tromsø, Verdal, Trondheim og Bodø.