Å gjennomføre straffen i en insitusjon

I enkelte tilfeller vil det være ulike behov hos forskjellige innsatte, dette kan komme av en rekke ulike grunner. Straffen til ansatte kan ut fra ulike situasjoner endres og dersom noen vil ha behov for noen form for behandling, arbeidstrening, botrening eller annet som ikke kan gjøre i fengsel vil dette bli tatt hensyn til. Dette kan i noen situasjoner føre til at insatte vil gjennomføre sin straff inne i en insitusjon. Dette endrer likevel ikke faktumet at det vil være en ubetinget fengselsstraff, selv om det vil pågå et sted som ikke er under kriminalomsorgen.

Når kan overføring skje?

Under gjennomføringen av straffen kan det når som helst skje at en overføring til en institusjon finne sted. Det som er mest vanlig er derimot at det vil skje mot slutten av gjennomføringstiden, slik at den insatte vil få en overgang til samfunnet gradvis. Dermed vil den insatte ha mulighet til å forbedrede seg på løslatelsen på en bedre måte mens en annen grunn er at et opphold på en institusjon ikke skal vare over 12 måneder. Dette er hva som er normalen, men det kan selvsagt dukke opp unntak.

At insatte gjennomfører sin straff inne i en institusjon er absolutt ikke noen vanlig situasjon. Dette er nemlig kun noe som gis til insatte i helt spesielle tilfeller. Det er ulike krav som kommer i sammenheng med dette sånn som at kriminalomsorgen ikke vil ha et tilbud om f.eks overføring til en overgangsbolig. Dette er kun et eksempel og det finnes en rekke andre situasjoner som kan gi insatte straffegjennomføring i institusjon.