Kriminalomsorgen i Norge

De som blir idømt en straff og dømmes til å sone i fengsel her i Norge, vil sone ved et av landets mange fengsler. Litt avhengig av hva man dømmes for plasseres man som regel i et fengsel i den regionen man bor. Dømmes man for noe som krever fengsling ved et høysikkerhetsfengsel kan man imidlertid måtte sone i en helt annen landsdel.

Mann som titter på en fengselsmur. Teksten Kriminalomsorgen Oslo fengsel

Logo og navnet til KriminalomsorgenI Norge er det Kriminalomsorgen som har ansvaret for og som står for det praktiske rundt fengslene og soning av fengselsstraffer. Helt konkret er det en statlig etat som har ansvaret for å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner. På en måte som motvirker straffbare handlinger og som er betryggende for samfunnet. Etaten ble formelt etablert 1. januar i 2001, og erstattet det tidligere Fengselstyret. Kriminalomsorgen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Etaten er organisert i et hierarki. Et sentralt nivå med Kriminalomsorgsdirektoratet. Under der igjen ligger det regionale nivået. Det består av fem regionadministrasjoner. Det tredje nivået er lokalt og består av individuelle fengsler og friomsorgskontor. I tillegg har man også Kriminalomsorgens utdanningssenter. Der får blant annet fengselsbetjenter sin etatsutdanning.

Mer om de fem forskjellige regionene

Kongsvinger kriminal 2Tegning av mann i fangedrakt på en fengselsmur som støter en fengselskuleDe fem regionene som Kriminalomsorgen er delt inn i har fått navnene øst, sør, sørvest, vest og nord. Region øst dekker fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Administrasjonen ligger i Oslo. I denne regionen finner du blant annet fengsler og forvarings- og sikringsanstalter som Bredtveit, Ila, Ullersmo, Kongsvinger og Halden. Region sør omfatter fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark. Administrasjonen ligger i Tønsberg. I denne regionen ligger fengsler som Bastøy, Sem, Telemark og Ringerike.

Region sørvest dekker Rogaland og Agder-fylkene. Administrasjonen ligger i Sandnes. Her finner du blant annet fengsler som Haugesund, Arendal og Stavanger. Kriminalomsorgen region vest omfatter fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal. I den regionen ligger administrasjonen i Bergen. Her finner du fengsler som Ålesund, Vik, Bergen og Bjørgvin. Den femte regionen i nord er den største i geografisk utbredelse. I den finner du fylkene Finnmark, Nord-Trøndelag, Troms, Nordland og Sør-Trøndelag. Administrasjonen ligger lengst i sør i Trondheim. I denne regionen ligger fengsler som Vadsø, Tromsø, Verdal, Trondheim og Bodø.

Rettsinstanser i Norge

De alle fleste er vel klar over at rettsvesenet eller de alminnelige domstolene i Norge består av tre instanser. Dette er tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. I tillegg har vi også noe som heter jordskifteretter. De løser saker knyttet til eiendom. Før sivile saker eventuelt havner i tingretten har vi også forliksrådet som megler eller avsier dom. I denne artikelen skal vi se litt mer på de tre hovedinstansene.

Bilde av Norges Høyesterett bygningenDisse domstolene dømmer både i sivile saker og i straffesaker. Domstolene behandler saker som bringes inn for retten. Det vil si at de ikke tar opp saker på eget initiativ. I sivile saker er det partene som bringer saken inn for domstolen. I straffesaker er det påtalemyndigheten. Den består av politiet, statsadvokatene og riksavdvokaten.

Tingretten

Tejst Sogn TingrettTingretten som begrep ble innført i 2002. Frem til da het det byrett eller herredsrett. Tingretten dekker en eller flere kommuner. Området den dekker blir gjerne kalt for domstolens rettskrets eller domssogn. Det er kun i Oslo at vi finner to domstoler i første rettsinstans. Det er Oslo byfogdembete og Oslo tingrett. Ellers i landet er alle tingrettene fullfaglige. Det vil si at de behandler både straffesaker og sivile saker. Hva Oslo angår så behandler tingretten alle staffesaker og sivile saker. Byfogdembetet tar seg av andre saker. Dette kan være skiftesaker, konkurssaker eller saker om tvangsfullbyrdelse. I straffesaker er det en fagdommer og to lekdommere. I sivile saker er det som oftes bare en fagdommer.

Lagmannsretten

Teksten Frostating Lagmannsrett som skilt på en bygning Syv tomme stoler i LagmannsrettenNår det er truffet en avgjørelse i tingretten, er det lagmannsretten som er ankeinstansen. Dette gjelder i begge typene saker. En sak som ankes fra tingretten ender i lagmannsretten til det lagdømmet som tingretten tilhører. Et lagdømme er med andre ord et geografisk område som består av flere tingretter og deres domssogn. I Norge har vi seks lagmannsretter. I lagmannsretten settes retten med tre fagdommere i sivile saker. Ved ankebehandling i straffesaker med en strafferamme på fengsel i mer enn seks år, settes retten med tre fagdommere og en jury på ti medlemmer. Fem av hvert kjønn. Ved ankebehandlinger hvor strafferammen er mindre settes lagmannsretten som en meddomsrett. Da er det tre fagdommere og fire meddommere. To av hvert kjønn.

Høyesterett er Norges øverste rettsinstans

Inne fra Høyesterett med stoler og stort hesteskobordTeksten Lov sandhed ret over en dørHøyesterett er som navnet indikerer, landets høyeste rettsinstans. Den er anke-instans for avgjørelser som er avsagt i lagmannsrettene. Enten det er straffesaker eller sivile saker. I straffesaker tar ikke Høyesterett stilling til selve skyldspørsmålet. Alle saker som fremmes for Høyesterett blir først behandlet av Høyesteretts ankeutvalg, og eventuelt godkjent der før de fremmes for Høyesterett. Høyesterett ledes av en høyesterettssjustitiarius og har i tillegg 19 dommere. I saker varierer det hvor mange dommere som setter retten. Det er mest vanlig med fem, men særdeles viktige saker behandles av Høyesterett i plenum. Avgjørelser som er tatt av Høyesterett er endelige etter Grunnloven. De kan dermed ikke ankes. Imidlertid kan saksforholdet bringes inn for Menneskerettsdomsdolen og FNs menneskerettskomite.

Poggioreale

I serien med beryktede fengsler er vi i dag kommet til Poggioreale. Fengselet ligger i Napoli og endeløse fengselsmurer dominerer den fattige bydelen som fengslet har fått navnet sitt fra. Fengslet er berømt og beryktet for å ha hatt kjente mafiabosser innenfor murene. Det er også beryktet for både drap og overbefolkning. I likhet med fengsler som Attica eller tidligere Alcatraz er ikke dette et fengsel som de innsatte ser frem til å gå inn porten i.

Kongsvinger Poggio6Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale som er det fullstendige offisielle navnet ble åpnet i 1914 og det regnes som et av de verste fengslene i Italia. Kongsvinger Poggi1Forholdene er så tøffe at fangene drømmer om Norge. Det ble lagt merke til i Italia at den norske stat ble dømt for umenneskelig behandling av ABB. Sammenlignet med de 700 som sitter i strengt isolat i Italia, er hans tilværelse som å leve i luksus. Fangene sliter med overbefolkning og ressursmangel. 9 mann i en celle i tre-etasjens køyesenger er ikke uvanlig. Det er ikke plass til alle på gulvet samtidig. Fengselskjøkkenet lager mat til 1700 fanger, men ingen spiser den maten. Det er ikke vanskelig å se for seg i hvilken tilstand pastaen er når den ankommer cellene etter en time. Fangene får mat av familie eller kjøper den selv, og så lager de sin egen mat i cellene.

Så ille er forholdene at Italia fikk en dom mot seg i den europeiske menneskerettsdomstolen. Det fikk landet i 2013 på grunn av overbefolkning i vanlige fengsler. Italia balanserer på en tynn linje i rettssikkerhetsspørsmål, og Kongsvinger Poggi4er det landet i EU som benytter telefon- og romavlytting mest i politietterforskning. I tillegg har de altså et soningsregime for 700 fanger som er strengere enn det ABB har. På det verste var det over 3000 innsatte i Poggioreale. Et fengsel med en kapasitet på 1300-1400 innsatte. Etter dommen i 2013 ble antallet innsatte halvert, men nå er det på tur opp igjen. Fengslet fylles opp med mafiasjefer og alle de som blir en del av den lokale mafiaen, Camorra. Bydelen der fengslet ligger har mange av sine innbyggere innenfor murene, og fengslet fylles opp av mennesker fra områder uten muligheter til å få lovlig arbeid. Derfor blir de enkelt rekruttert inn i Camorra.

Kongsvinger PoggiDen mest berømte som har sittet fengslet og som fremdeles er det, er Raffaele Cutolo. Mafiabossen med kallenavnet professoren har med unntak at 18 måneder på rømmen sittet inne i hele sitt voksne liv. I over femti år. Med 13 livstidsdommer blir det neppe noen benådning heller. I dag sitter han i fullstendig isolat. Før han havnet der levde han derimot som en fyrste innenfor cellene. Rundt 1970 etablerte han en ny Camorra-organisasjon som endret maktbalansen i Napolis forbryterverden. Nuova Camorra Organizzata ble den største kriminelle organisasjonen i Italias historie. Og alt dette gjorde han fra fengselscellen. Å bygge denne organisasjon med seg selv som leder fikset han med pengene han hadde fått fra den kriminelle virksomheten. Han bestakk fangevoktere og kjøpte lojalitet blant medfanger. Da de slapp ut var han deres beskytter, og de ble lydige fotsoldater. Han fikk egne celler med gode fasiliteter og egen kokk og super mat. Han gikk alltid i designerdresser, og han dikterte mer eller mindre hvor han skulle sitte fengslet. Det blir hevdet at han også kunne bruke fengselsdirektørens telefon slik han ville. Ryktene vil ha det til at han også kunne bestille narkotika og nybakt brød via fengslets sentralbord. Kongsvinger Poggi3Da Poggioreales visedirektør Giuseppe Salvia ville ransake cellen hans i 1981 skal Cutolo ha beordret ham drept. En del av fengslet er nå oppkalt etter Salvia.

Av andre ting som Poggioreale er kjent for er også drap utenfor fengselsporten. I 1998 ble Francesco Mazzarella, en av de mektigste klanlederne innenfor Camorra drept utenfor porten da han ventet på at sønnen Vincenzo skulle slippes ut. I 2015 ble fengslet besøkt av pave Francis, som møtte de innsatte.

Kreative poker- og casinosvindlere

På denne siden har vi tidligere fortalt om flere av de beryktede eller berømte fengslene rundt om i verden. Det finnes flere av dem rundt omkring og vi vil fortelle om andre beryktede fengsler i senere artikler. I en artikkel fortalte vi også om noen av de største casinosvindlene gjennom tidene. De aller fleste av svindlerne ble tatt og fikk tildels lange fengselsstraffer, men ikke alle av dem. Denne ganger skal vi fortelle om noen andre kreative sjeler som også fikk anledning til å tenke seg om da de ble fengslet.

Kongsvinger poker 6

Kongsvinger poker2I et fysisk casino kan man både spille på automater eller slå seg løs ved roulettebordet. Videre er det mulig å spille baccarat, blackjack og poker. Alt dette kan by på mye moro og spenning samtidig som man jakter på gevinster. De senere årene har antallet casinoer online økt voldsomt også. Nettcasinoene blir bare mer og mer populære og det skyldes jo at de er lett tilgjengelige. Det varierer hva de kan tilby den som spiller, men heldigvis finnes det sider som gir deg gode råd om dette. Alt etter hva du er ute etter kan du da i fred og ro finne frem til et nettcasino som passer akkurat deg. Er du nysgjerrig på dette med å spille casino online kan du finne ut mer om akkurat dette på casinopånett.no. Der finner du i fred og ro ut om hvilke casinoer som er best når du vil spille poker, roulette eller spinne i vei på spilleautomater. Er poker eller andre kortspill din greie finner du frem til et velegnet nettcasino for det. På nettet er det vanskelig å jukse når du spiller, men historien er full av eksempler på folk som har jukset når de har oppsøkt et fysisk casino. Ofte har dette skjedd i forbindelse med pokerturneringer eller da de har spilt andre kortspill.

Kongsvinger poker 4En som trodde at han var smart var Bruce Koloshi fra New Jersey i USA. Han var allerede tiltalt for kortsvindel, men hadde ikke penger til kausjonen. Derfor svindlet han like så godt litt til. Han skulle for retten i Lousiana for pokerjuks. Imidlertid hadde han dommer for dette fra både Nevada, Iowa og Illinois, dermed ville nok kausjonen bli satt høyt. Koloshi ville ikke i fengsel og ønsket derfor å betale seg ut med kausjon så lenge som mulig. Derfor ville han prøve jukselykken i Connecticut for å sikre seg penger til kausjonen. Han benyttet derfor en utspekulert svindelmetode. Han merket kortene med “usynlig” blekk som kun kunne ses ved hjelp av et par infrarøde linser. Disse skjulte han under brillene. Dermed kunne han loppe både motspillere og casinoet. Uheldigvis for han så ble han gjenkjent av en fra sikkerhetspersonalet fra en utsendt advarsel. Den kreative svindelen ble dermed avslørt da casinoets overvåkningskameraer ble innstillt på sort/hvitt. Det hele endte med at politiet kom og beslagla linsene og arresterte Koloshi. Deretter satte dommeren kausjonen til 300 000 dollar.

Kongsvinger poker1En annen pokerspiller fikk fem år i fengsel etter sin spesielle royal flush. Christian Lunardi fra North Carolina i USA tok like så godt med seg falske pokersjetonger for millioner av dollar til en turnering. Han fikk imidlertid kalde føtter og skylte dem ned i toalettet for å skjule bevisene. Jukset ble dermed oppdaget fordi at toalettet på casinoet ikke klarte å ta imot alle sjetongene. Det gikk tett i stedet og sjetongene ble oppdaget. Lunardis “royal flush” ble dermed ikke noe vinnertrekk. Totalt fant de falske sjetonger for 3,6 millioner kroner. Historien endte som sagt med fengsel på Lunardi samt en erstatning på 3,87 millioner kroner for tapte inntekter grunnet kanselleringen av turneringen. I tillegg måtte han også ut med 80 000 kroner i erstatning for det ødelagte toalettet!

Kongsvinger pokerI Tyskland er det også en som ble dømt til fengselsstraff etter å ha jukset i poker. Det er Ali Tekintamgac. Han ble avslørt etter en turnering i Spania. Han hadde spilt bra over en periode og fått med seg bra med premier. Han ble avslørt på bakgrunn av videoovervåkningen fra turneringen som han vant. Han hadde medsammensvorne. De infiltrerte pressen ved å late som de var journalister og fotografer. På det viset kom de seg diskret i posisjon bak motspillerne og kunne sende forhåndsavtalte signaler til Tekintamgac. Han ble senere dømt til 3 år og 5 måneder i fengsel under rettssaken i Augsburg, der en av hjelperne unngikk fengsel ved å samarbeide med politiet. Han avslørte alle detaljene rundt jukset. Den tredje mannen av teamet kom seg unna og er på flukt fra myndighetene.

I poker kan man gjerne bløffe så mye man vil, men disse små historiene viser at det ikke er lurte å jukse ved pokerbordet. Det finnes sikkert mange andre eksempler også på juksemakere som er blitt nødt til å bruke pokerfjeset sitt overfor cellekamerater i tøffere og mer uvennlige omgivelser.

Kongsvinger poker7

Attica

I serien om kjente og beryktede fengsler rundt omkring i verden vil vi i dag se på et av det mest beryktede amerikanske fengslene. Tidligere har vi skrevet om Alcatraz som ligger utenfor San Francisco på vestkysten av USA. Denne gangen er turen kommet til det mest beryktede på østkysten. Det er Attica Correctional Facility. Attica er et høysikkerhetsfengsel som ligger i kommunen Attica i delstaten New York. Det ble bygget i 1930-årene. Allerede fra starten huset det mange forbrytere som ble regnet som de farligste. I dag brukes det ofte for fanger som har hatt disiplinærproblemer ved andre fengsler i delstaten.

Kongsvinger Attica1Noen av de mest kjente fengslene har et velfortjent rykte som en skummel plass. Attica er et godt eksempel på dette, og fanger er ofte blitt sendt dit etter å ha forårsaket problemer i andre fengsler. Derfor er noen av de farligste og mest plagsomme innsatte plassert i Attica.

Kongsvinger Attica4Attica er kjent for en hendelse som skjedde i september 1971. Da var fengselet åsted for et stort og blodig fangeopprør. Det startet med fangenes krav om politiske rettigheter og bedre levekår. Omlag 1 000 av fengslets 2 200 fanger gjorde opprør og tok kontroll over fengslet. Blant annet ved å ta 42 ansatte som gisler. Før opprøret var over var 43 mennesker drept. 10 av dem var ansatte ved fengslet, mens 33 var innsatte fanger. Alle unntatt en av de drepte, ble drept da fengslet ble stormet og opprøret slått ned av delstatspolitiet. Kongsvinger AtticaEn ansatt ble drept av de opprørske fangene i starten av opprøret. Dette fangeopprøret vakte naturlig nok stor oppmerksomhet i USA. I etterkant førte det til en stor og polarisert politisk debatt. Den gikk på det amerikanske fengselsystemet. En av hovedårsakene til opprøret var overbefolkning eller for mange innsatte i fengslet. I dag er dette med plassmangel fremdeles et problem, og antallet innsatte er langt over den maksimale kapasiteten.

Kongsvinger Attica3Opp i gjennom årene har fengslet huset mange kjente fanger. David Berkowitz eller bedre kjent som seriemorderen Son of Sam på slutten av 1970-tallet, sitter fortsatt fengslet der. Det samme gjør Mark David Chapman som skjøt og drepte John Lennon i 1980. Han fikk dommen 20 år til livstid, og er blitt nektet benådning eller prøveløslatelse ni ganger. Ellers sonet H. Rap Brown lederen for Black Panter Party en dom der fra 1971 til 1976. Tid innenfor murene i Attica ble det også på Willie Sutton som ranet 100 banker fra slutten av 1920 tallet og frem til 1952.

Kongsvinger Attica2