Dødsstraff i Norge

Det er kanskje litt morbid å tenke på, det faktum at man før hadde dødsstraff i Norge. Den ble takk og lov avskaffet i 1979, og vi skal her nå se litt på hvordan dødsstraff ble utøvd i Norge før. Først, en kronologisk gjennomgang av viktige årstall:

  • I 1687, under Christian 5, ble dødsstraff brukt som en vanlig avstraffelsesmetode. Henrettelsene var ofte ekstremt groteske, men hvis man sammenligner med metoder brukt i andre land denne perioden – var de faktisk svært humane.
  • I 1876 ble det fremdeles utført dødsstraff, men dette var de siste utført i normal fredstid. Da var offentlige halshugginger et stort evenement i bygder og byer rundt om i landet. Blant annet ble tjenestepiken, Sofie Heffermel, halshugget midt på torget i Fredrikstad. Folk kom langveisfra for å få med seg «underholdningen». Loven ble endret samme år, til at dødsstraff skulle omgjøres til straffearbeid resten av livet.
  • I 1902 ble det bestemt en ny lov, som trådte i kraft i 1905. Den tilsa at dødsstraff kun skulle forbeholdes til militære, og at borgerlige forbrytelser ikke skulle straffes med livet. Kong Oscar II skrev under denne straffeloven.
  • Det var under 2. verdenskrig, at straffeloven i henhold til dødsstraff ble endret igjen. I 1944 besluttet eksilregjeringen i London at dødsstraff skulle gjeninnføres under fredstid.
  • Etter at 2. verdenskrig tok slutt i 1945, ble 37 nordmenn, krigsforbrytere, henrettet. Blant annet ble flere medlemmer av Rinnan-banden dømt til døden.

 • Etter 1948 har det ikke blitt utført noen dødsstraffer i Norge.
 • I 1979 ble dødsstraff forbudt med lov, men det sto ingenting for eller imot dødsstraff i Grunnloven.
 • I 1988 ratifiserte Norge protokoll 6 i den Europeiske konvensjonen som tilsier at dødsstraff er forbudt i fredstid.
 • I 2014 vedtok Stortinget at det skulle stå dette i 93: «Ethvert menneske har rett til liv. Ingen skal dømmes til døden.»

Vi skal være takknemlige for at vi er så heldige at vi bor i et land, hvor rehabilitering ved straff er blitt satt som fokus, og ikke at forbrytelser skal straffes med døden. Cirka to tredjedeler av verdens land har avskaffet dødsstraff som avstraffelsesmetode, men det er likevel noen land som praktiserer dette. De verste landene, de som bruker dødsstraff mest er USA, Kina, Bahrain, Iran, Nord-Korea, Saudi-Arabia, Pakistan og Nigeria. Vi kan vel alle si oss enig med at det er en gruppe vi ikke har lyst til å assosieres med.