Hvem kan komme i fengsel?

Her i Norge er det heldigvis en rekke lover og regler rundt dette med fengselstraff. Likevel er det ikke alle som er fullstendig klare over de ulike retningslinjene som blir fulgt eller hvordan straffeloven fungerer når det kommer til unge mennesker. Et spørsmål mange vil ha er om man selv kan komme i fengsel, eller hvem det egentlig er som kan komme i fengsel.

kriminell lavalder retten norge

Kan jeg havne i fengsel?

Det første spørsmålet vi ønsker å svare på her på KongsvingerFengsel er spørsmålet rundt det med den kriminelle lavalder. Her i Norge må man nemlig være over den kriminelle lavalderen for å havne i fengsel, noe som betyr at en må være enten 15 år eller eldre enn dette. Utover dette er det andre måter som loven og politiet håndterer mindreårige som begår lovbrudd.

En fengselstraff er det retten bruker for alvorlige lovbrudd som ran, narkotiske lovbrudd eller drap. Andre lovbrudd kan derimot også sende en person i pengsel, for eksempel om en har brutt loven flere ganger men med mindre alvorlige saker. I Norge finnes det også det som blir kalt for varetektsfengsel, noe som også blir brukt. Dette betyr at en må være inne i fengselet frem til domstolen har gjort seg ferdig med saken og funnet ut om en person er skyldig eller ikke.

Lovbrudd er med andre ord ikke noe som bør sees lett på, enten man er over eller under den kriminelle lavalderen i Norge. Dersom en under kriminell lavalder begår et alvorlig lovbrudd kan dette resultere i at en blir tatt ut av sitt hjem, foreldre kan få konsekvenser og dette vil også få konsekvenser senere i livet.