Om Kongsvinger fengsel

Kongsvinger fengsel ligger i Hedmark og har to ulike lokasjoner i byen, den nyeste delen og den eldste delen. På Vardåsen vil man finne den nye delen mens i sentrum av byen ligger den gamle. Da dette fengselet ligger i Hedmark er det dermed blitt underlagt region nord-øst innen Kriminalomsorgen.

Til sammen inneholder fengselet 117 plasser og avdelingen på Vardåsen består av 6 avdelinger. Det er avdeling A, B og F som utgjør sikkerhetsavdelingen og er derfor omringet av 12 meter høye betongmurer. De resterende avdelingene er i stedet de “åpne” plassene med kun 48 plasser. Kongsvinger fengsel tar også imot innsatte som sitter i varetekt.

På denne siden vil du kunne lese om oppdateringer, endringer eller nyheter innenfor Kongsvinger Fengsel.